Valoenergia

Valoenergian vanhat sivut oli rakennettu melko epäoptimaalisesti, ja sivuilla esiintyi useita ongelmia mm. käytettävyyden suhteen. Sisältö oli jaettu jokseenkin sattumanvaraisesti eikä hakukoneoptimoinnin kannalta välttämättä kovin strategisesti. Sivujen URL-rakenteessakin oli isoja ongelmia, kun tärkeimpien sivujen urleissa esiintyi sekä suomea että englantia.

Lähdin rakentamaan sivuja uudestaan ja kohdistamaan tekstisisällöt tärkeimmille sivuille/avainsanoille. Näin yksittäisten sivujen sanamäärä saatiin korkeaksi, mikä yleensä tuottaa hyviä tuloksia. Koska urlit laitettiin uusiksi, tuloksia saadaan vielä hetken aikaa odotella.

Mitä työhön kuului?

  • Käyttöliittymän suunnittelua uudelleen
  • Sisällön sijoittamista strategisemmin
  • Ulkoasun suunnittelua
  • Navigoinnin logiikka ja ulkoasu
  • Hakukoneoptimointia
  • Analytiikkojen asentamista
  • Kuvien käsittelyä