Nettisivujen hinta

Haluatko säästää tuhansia euroja tinkimättä laadusta? Tällä sivulla kerron, miksi tekemieni nettisivujen hinta voi jäädä verrattain hyvinkin alhaiseksi. Nettisivut alk. 750 €, verkkokaupat alk. 1 000 €.

Laske nettisivujen hinta etusivun laskurilla
Tällä sivulla avataan tarkemmin etusivulta löytyvän laskurin määrityksiä.

Teen yrityksellesi nettisivut paljon keskivertoa pienemmällä tuntimäärällä. Tästä yksinkertaisesta syystä nettisivujen hintakin saa jäädä pienemmäksi. Toki löydät todennäköisesti halvempiakin palveluita, mutta silloin joudut tinkimään myös työnjäljestä. Kokeile laskuria etusivulla!

Referenssit-sivulla voit tarkastella, minkälaista työnjälkeni käytännössä on.

Täällä avaan tarkemmin, mitä laadukkaat nettisivut voivat parhaimmillaan yritykselle merkitä, ja mistä kaikesta palvelun ostajana maksat. Tällä sivulla käyn perusteellisesti läpi, mistä osista tekemieni nettisivujen hinta koostuu, ja miksi edullinen hintataso ei kohdallani tarkoita tinkimistä laadusta. 

Optimoidut ja ammattimaiset nettisivut

Työtavoillani ja valinnoillani syntyy suorituskyvyltään nopeita sivustoja, joista tykkäävät niin käyttäjät kuin hakukoneetkin. Esim. PageSpeed Insights- tai GTmetrix-mittareilla pääsen poikkeuksetta optimaalisiin arvoihin, joten tekemieni nettisivujen hinta-laatusuhde on tämän osalta A-luokkaa.

Toiveissasi on varmasti sekä myyvät että tyylikkäät nettisivut. Itse tykkään käyttää sanaa ”ammattimainen” kattamaan molempia termejä, kulkevathan ne myös osittain käsi kädessä. Ulkoinen tyylikkyys voi myydä tai olla myymättä, oleellisinta sivujen rakentamisessa on kuitenkin ajatella koko ajan käyttäjän konvertoitumista asiakkaaksesi. Kun nettisivut tehdään ensisijaisesti helppokäyttöiseksi ja loogiseksi, on ulkoasunkin suunnittelu helpompaa.

Kuinka nettisivujen hinta määräytyy

En tarvitse työssäni erillistä suunnitteluvaihetta (pois lukien esim. erillisten taustojen/logojen suunnittelu), vaan suunnittelu ja toteutus kulkee tavallisesti rinnakkain. Tällä tavalla olen tottunut takaamaan parhaan laadun, mutta ennen kaikkea tapa on tehokas. Siis yksi syy, minkä takia työhön ei kulu paljon aikaa, ja nettisivujen hinta voi puolestani hyvin jäädä houkuttelevankin alhaiseksi.

Suunnittelulla on tavallisesti iso vaikutus nettisivujen hintaan
Erillinen ja raskas suunnitteluvaihe ei kuulu työtapoihini eikä siten nosta hintaa.

En koe olevani tässä suhteessa mitenkään erityinen. Vähemmän salainen salaisuuteni on Elementor Pro -sivueditori, joka mahdollistaa tehokkaat työskentelytavat oikeastaan joka suhteessa. Käyttöliittymä on helposti omaksuttavissa, ja elintärkeä mahdollisuus oman koodin kirjoittamiselle on joustavasti sisäänrakennettu.

”Elintärkeä” voi olla ehkä hieman liioittelua, mutta ilman omaa koodia joidenkin kätevien ominaisuuksien rakentaminen vaatisi erillisiä lisäosia, jotka taas usein raskauttavat ja hidastavat sivuja. Tämän lisäksi ne voivat olla maksullisia, ja niiden löytäminen sekä asetusten määrittäminen voi olla aikaa (ja rahaa) vievää.

Editori itse on oletusarvoisesti ainoa (maksullinen) lisäosa, jonka sisällytän nettisivujen hintaan. Sekin tulee sinulle edulliseksi, koska käytännössä saat siitä paljousalennuksen. Tästä en voi olla täysin varma, mutta käsittääkseni yleisempi tapa on maksattaa lisäosat yksitellen asiakkailla. Elementor Pro:n yksi käyttöoikeus maksaa tätä kirjoittaessa $49 vuodessa, kun esim. 25 käyttöoikeuden paketissa hinta on n. $8 vuodessa per käyttöoikeus. Sinulle ei siis tule webhotellin ja domainin hinnan lisäksi minkäänlaisia toistuvia maksuja, etkä myöskään maksa niistä etukäteen palvelun hinnassa juuri mitään.

Lisää nettisivujen hintaa määrittäviä tekijöitä

Itse koodaamassani laskurissa nettisivujen hinta on jaoteltu melko tarkasti osiin. Projektiin kuuluville palavereille ja muulle yhteydenpidolle on arvioitu oma erillinen hinta, ja työosuudelle oma. Työosuuden hinta perustuu sivujen määrään, jonka päälle tulee kertoimia esimerkiksi suunnittelutyön laajuuden perusteella. Jos esimerkiksi jaat minulle vision siitä, miltä haluat sivujesi näyttävän, jää työhön tarvitsemani aika luonnollisesti pienemmäksi.

Ensimmäinen sivu on laskurin määrityksissä arvokkain, mm. siitä syystä että sen mukana tulevat tavallisesti myös ylänavigoinnin ja alatunnisteen rakentaminen. Näin ollen palveluillani on tietty minimihinta, joka siis muodostuu yhteydenpidosta ja yhdestä sivusta. Syy miksi en kerro lukuja tässä, on yksinkertaisesti se, ettei tätä osiota tarvitse muokata, jos joskus koen tarpeelliseksi tehdä hintoihin muutoksia.

Mitä enemmän sivuja, sitä pienemmäksi sivujen keskimääräinen hinta laskee. Tämä siitä syystä, että yksittäisten sivujen arvo yleensä laskee (esim. etusivu on kriittisempi kuin vaikkapa sivu yrityksen tarinasta), ja koska aiempien sivujen määritykset on nopeasti kopioitavissa seuraaviin sivuihin.

Suunnittelun laajuuden vaikutus nettisivujen hintaan

Kuvitellaan, että nettisivujen työosuuden hinta (optimaaliseen) sivumäärään perustuen on 1000€. Jos toimitat minulle esim. tarkat värikoodit ja fonttityylit, oma suunnittelutyöni jää pienemmäksi ja työosuuden hinta ei välttämättä muutu (kerroin on 1).

fonttien ja värien valitsemista
Nettisivujen hintaan vaikuttaa mm. se, kuka päättää tyylivalinnoista.

Jos kuvailet suuntaa antavasti haluavasi vaikkapa ”brändiin sopivan värimaailman asiallisilla fonteilla”, tarvitsen työhön hieman enemmän aikaa. Tällöin suunnittelun kerroin voisi olla vaikka 1,5, eli työosuuden hinta kasvaisi 1500 euroon.

Jos sinulla on pelkkiä tyylivalintoja laajempi suunnitelma, jonka yksityiskohtia haluat noudatettavan tarkasti, voi työhön tällöinkin kulua enemmän aikaa, minkä mukaisesti kerroin nousee. Jos spesifejä tai suuntaa antavia toiveita ei ole, rakennan sivut joillakin oletusvalinnoilla. Tämän jälkeen on usein helpompaa kommentoida, mikä näyttää hyvältä ja mikä ei. Yksi ”korjauskierros” kuuluu aina hintaan, eli sinun ei tarvitse olla huolissasi, onko ensimmäinen versio täysin mieluinen.

Jos korjauskierroksen jälkeen on vielä pientä korjattavaa, sekin kuuluu hintaan, mutta useamman tunnin lisätyöt veloitetaan lähtökohtaisesti tuntihinnoittelulla.

Sisällöntuotannon vaikutus nettisivujen hintaan

Jos toimitat minulle kaikki teksti- ja kuvasisällöt, joita haluat sivuillasi käytettävän, hinta ei muutu. Jos haluat jättää minun vastuulle sen, mihin ja miten sisällöt sijoitetaan, vaikuttaa se hintaan suunnittelun kautta.

Käytössäni on kuvapankki, josta saan tarvittaessa ladattua ilmaisia kuvia. Samoin tekstisisältöjen kanssa voin auttaa, erityisesti hakukoneoptimoinnin näkökulmasta. Sisällöntuotannon hinta määräytyy samaan tapaan kuin suunnittelunkin, eli jonkin kertoimen avulla sivumäärään suhteutettuna.

Eli jos esimerkiksi vastuulleni jää etsiä vaikkapa muutama kuva teemalla x, ja tekemiesi tekstisisältöjen hakukoneoptimointi, kerroin voisi olla taas 1,5. Tällöin työosuuden hinta ei siis ole 1000€ x 1,5 x 1,5 = 2250€, vaan 1000€ x 1,5 + 1000€ x 0,5 = 2000€.

Valitettavasti en ole valokuvaaja, joten jos kaipaat ammattilaista ottamaan sivuillesi uusia valokuvia, täytyy palvelu ostaa muualta erikseen.

Hakukoneoptimoinnin eli SEO:n vaikutus nettisivujen hintaan

SEO:n määritelmä on laaja ja jokseenkin venyvä, ja siksi tälläkin sivulla siitä on ehditty mainitsemaan jo useammassakin kohdassa. SEO:n myyminen nettisivuprojektin yhteydessä erillisenä palveluna on haastavaa, koska kaikkia sen osa-alueita ei pysty erittelemään nettisivujen rakentamisesta ylipäätään. Jo valmiiden nettisivujen päälle erillinen SEO-palvelu onnistuu toki helposti.

metatietojen optimointia
Metatietojen optimointi on yksinkertaisempaa, miltä näyttää.

Sivuston sisäinen SEO on pitkälti suorituskyvyn, käytettävyyden, sisällön ja metasisällön optimointia. Näistä kolme ensimmäistä on alueita, joiden vaikutus nettisivujen hintaan on jo käyty läpi. Jäljelle jäävä metasisältökin on oikeastaan sisältöä, joten kaikkein loogisinta on sisällyttää senkin optimointi sisällöntuotannon palveluihin.

Tämä on kai vain pitkä tapa sanoa, että tekemäni nettisivut ovat aina oletusarvoisesti hakukoneoptimoituja, mutta palvelun ostajana sinulla on valta vaikuttaa SEO-toimenpiteiden laajuuteen. Esimerkiksi tämän sivun sisällöt ovat todella pitkälle optimoituja, mikä on luonnollisesti tarkoittanut isompaa työmäärää. Lue hakukoneoptimoinnista lisää täällä.

Konversio-optimoinnin eli CRO:n vaikutus nettisivujen hintaan

Varoitus: tämä kappale saattaa olla hieman raskasta luettavaa

Tässä kohtaa mainitsen ensimmäistä kertaa termin konversio-optimointi, mutta senkin osa-alueita on jo käyty läpi tämän sivun teksteissä. Konversio-optimoidut nettisivut ovat oikeastaan sama asia kuin myyvät sivut, eli siihen liittyy vahvasti sellaiset sivuston ominaisuudet, jotka lisäävät käyttäjän todennäköisyyttä konvertoitua asiakkaaksi.

Aivan oikein, sivujen nopeus, helppokäyttöisyys ja informatiiviset sekä kiinnostuksen herättävät sisällöt ovat sekä konversio-optimointia että hakukoneoptimointia. Joku voisikin sanoa, että konversio-optimointi on hakukoneoptimointia, ja että CRO on siten hieman turhakin termi.

Havainnollistus helposta käyttöliittymästä
Helppokäyttöisyys on tärkeämpää kuin helposti löydettävät sivut.

Konversio-optimointiin kuuluu kuitenkin myös alueita, jotka eivät oikeastaan liity SEO:on kovinkaan vahvasti. Sanoisin myös, että esimerkiksi hyvä käyttöliittymä on ensisijaisesti enemmän konversio-optimointia kuin hakukoneoptimointia. Hyvä käytettävyys saa käyttäjän aktiiviseksi ja siten lähemmäksi konvertoitumista. Hakukoneoptimoinniksi se muuttuu oikeastaan vasta, kun hakukoneet havaitsevat nämä aktiiviset istunnot, ja laskelmoivat että sivujasi kannattaisi näyttää useammille käyttäjilleen.

Jos siis jokin sivu saa paljon näyttökertoja hakutuloksissa, mutta käyttäjät poistuvat sivulta keskimäärin vaikkapa ensimmäisen 10 sekunnin sisällä, hakukoneet havaitsevat, että kyseistä sivua ei ehkä kannatakaan näyttää korkeilla hakusijoilla. Kääntäen tämä tarkoittaa siis sitä, että pitkät ja aktiiviset istunnot palkitaan paremmilla sijoituksilla hakutuloksissa. Näin hakukoneetkin hyötyvät, kun ihmiset löytävät etsimänsä juuri heidän palvelujen kauttaan.

Eli mitä muuta CRO on kuin ylempänä mainittuja asioita? Lyhyesti sanottuna analyyttisempaa suunnittelua ja testaamista eri ratkaisujen välillä. Testaamiseen tarvitaan usein isoja määriä sivustodataa, eli jos dataa ei ole saatavilla, ”data-analyyttisen” CRO:n hyödyllisyydestä ei ole takeita.

Joka tapauksessa voimme kuitenkin käydä vaikka yhdessä kohderyhmääsi läpi ja suunnitella mm. sen pohjalta, minkälaiset tekijät voisivat vaikuttaa positiivisesti sivujesi konversioprosenttiin. Tällöin suunnittelun laajuus kasvaa, joten CRO:n vaikutus nettisivujen hintaan mitataan suunnittelun kautta. CRO toki on myös sisältöjen optimointia, mutta tässä kohtaa lienee parempi hieman yksinkertaistaa asioita.

Viimeistely ja dokumentointi

Olen itse sen verran perfektionisti, että joskus saatan jäädä viilailemaan pikkuasioita turhankin moneksi minuutiksi. Joskus nämä ovat sellaisia, joita muut kuin minä ei välttämättä edes huomaa. Tämän takia voimme halutessasi leikata nettisivujen hinnasta jokusen prosentin pois, jolloin en työssäni keskity hiomaan kaikista epäoleellisimpia yksityiskohtia.

Pelottaako sivustosi tulevaisuus, jos joskus vaikkapa kaipaat muutoksia, ja sivujen ainoana tekijänä en jostain syystä ole enää tavoitettavissa? Tämä on melko normaali pelko, mitä tulee freelancereiden palveluihin. Olen kuitenkin melko luottavainen, että työni jälki on esimerkiksi muille ammattilaisille selkeää ja näin ollen en jää ainoaksi ihmiseksi, joka ymmärtää sivuston teknisiä ratkaisuja.

Jos kuitenkin haluat tästä tietynlaisen vakuutuksen, voin dokumentoida työvaiheeni erikseen sovitulla tarkkuudella esimerkiksi 10% lisäyksellä kokonaishintaan.

Miksi en tee sivuja halvemmalla?

Tiedän, tähän asti olen lähinnä perustellut palvelujeni edullisuutta, joten kysymys voi kuulostaa oudolta. Periaatteessa voisin kuitenkin tehdä sivuja vieläkin pienemmällä tuntimäärällä ja hinnalla. On kuitenkin pari syytä, miksi en näin tee. Ensinnäkin haluan olla ylpeä jokaisesta tekemästäni sivustosta. Jos tekisin sivuja liukuhihnalta tai muuten vain vasemmalla kädellä, en haluaisi linkittää nimeäni niihin.

Tästä päästäänkin aktuaalisiin linkityksiin. Google nimittäin pitää sivuista, joihin ohjautuu linkkejä muilta sivustoilta. Tällaisten linkkien hankkiminen on sivun ulkoista hakukoneoptimointia. Mitä laadukkaammalta ja ”uskottavammalta” sivustolta linkitys tulee, sen parempi. Toisaalta epämääräisiltä sivustoilta tuleva linkki voi jopa heikentää sijoituksia hakukoneissa. Kun asetan tekemieni sivujen alalaitaan tekstilinkin, josta selviää kuka sivut on tehnyt, teen hakukoneoptimointia itselleni. Myös tämän takia haluan tehdä kaikki projektini mahdollisimman laadukkaasti – tai oikeastaan optimaalisesti.

Kuinka paljon erityyppiset nettisivut maksavat?

Tyypillisiä nettisivujen hintahaarukoita – ja mitä rahan vastineeksi oikeastaan saa?

Yksikään ammattilainen tuskin tekee sivuja tällaisilla hinnoilla, vaan kyseessä on mahdollisesti opiskelija tai harrastelija. Jos toiveissasi on myyvät ja tyylikkäät sivut, varaudu pettymään.

Jos ainoa tavoitteesi on tuoda esille vaikkapa kivijalkaliikkeesi osoite ja aukioloajat, voi tämä hintahaarukka olla sopiva. Tällaisen sivun voisit kuitenkin tehdä myös itse – ihan ilmaiseksi.

Jos tällaisella hinnalla tarjotaan useamman sivun kokonaisuutta, on kyseessä todennäköisesti jonkinlainen ”liukuhihnatuotannolla” luotu sivusto. Lopputulos on geneerinen eikä juurikaan erotu massasta. Käytettävyyteen tai muuhun hakukoneoptimointiin tuskin ollaan panostettu kovinkaan paljon, vaikka niin annettaisiinkin ymmärtää.

Eräs (alle 500 eurolla) nettisivuja myyvä yritys esimerkiksi kuvailee hakukoneoptimoinnin sisältyvän palveluun ilmaisena lisäosana. Todellisuudessa tällaisia lisäosia käytetään ainoastaan hakukoneoptimoinnin tukena, eivätkä ne siis itsessään edistä näkyvyyttä hakukoneissa.

Jos sinulla käy tuuri ja saat laadukkaan monisivuisen kokonaisuuden alle tonnilla, on todennäköistä, että tekijälle ei ole maksettu tarpeeksi. Itse voin tehdä 1- tai 2-sivuisen sivuston alle tonnilla, mutta tämäkin edellyttää, että minulle ei jää vastuuta esimerkiksi ulkoasun suunnittelusta tai sisällön hakukoneoptimoinnista.

Tonnia pidetään yleensä rajana, jonka laadukkaista ja myyvistä sivuista joutuu vähintään maksamaan. Tämä on usein myös väli, johon esimerkiksi pienyritysten budjetit nettisivujen suhteen osuu. Oikean tekijän löytyessä nettisivujen hinta-laatusuhde lienee tällöin myös parhaimmillaan. Kevyt verkkokauppakin on tällä hinnalla mahdollinen.

Sen minkä hyvä freelancer tekee sinulle äskeisellä hintahaarukalla, mainostoimisto pyytää työstä vähintään tämän verran. Toki voit luottaa enemmän työn laatuun, koska freelancereiden taso tavallisesti vaihtelee enemmän. Mainostoimistolta voit saada myös ammattimaista valokuvauspalvelua ja graafista suunnittelua, mitä freelancer ei välttämättä tarjoa. Tällaiset palvelut kuitenkin nostavat nettisivujen hintaa lähemmäs kymppitonnia, tai jopa sen yli.

Freelanceritkin toki tekevät projekteja tällaisilla hinnoilla, mutta silloin kyseessä on todennäköisimmin isompi kokonaisuus (esim. runsaasti sisältöä tai laajempi verkkokauppa) tai paljon lisäpalveluita, kuten konversio-optimointia tai sisällöntuotantoa. (Tai sitten he ovat vain todella suosittuja, jolloin heillä on varaa pyytää enemmän.)

Tällaisilla hinnoilla nettisivuja tekevät yleensä vain mainostoimistot. Sivustokokonaisuudet ovat laajoja ja/tai niihin kuuluu esim. graafista suunnittelua ja valokuvauspalveluita. Pienten yritysten ei tavallisesti kannata käyttää näin suuria summia nettisivuihin, koska lisäarvoa voi olla vaikea tuottaa esim. uusia ominaisuuksia lisäämällä.

Suurten yritysten sivuilla kävijöitäkin on usein enemmän, jolloin esim. yksityiskohtiin panostaminen luo todennäköisemmin konkreettista lisämyyntiä. Lähtökohtaisesti mitä enemmän kävijöitä sivuille on odotettavissa, sitä enemmän niiden kehittämiseen kannattaa budjetoida. Samoin mitä enemmän yrityksen myynti nojaa juuri nettisivuihin (esim. isompi verkkokauppa), sitä enemmän niihin kannattaa panostaa.