Mitä kotisivujen tekijältä vaaditaan?

Jos haluat tietää minusta kotisivujen tekijänä, paina tästä. Jos haluat kokeilla kotisivujen hintalaskuria, siirry etusivulle.

Voiko kuka tahansa tehdä nykypäivänä toimivat kotisivut?

Useiden sisällönhallintajärjestelmien (kuten WordPress tai Wix.com) mukaan kyllä voi. Asia ei kuitenkaan aina ole niin yksinkertainen, sillä paljon riippuu siitä, mitä toimivalla tarkoitetaan ja mitkä ovat kotisivujen tavoitteet.

Parhaimmillaan omat sivut voi saada valmiiden pohjien avulla käyttöön jo muutamassa tunnissa ilman, että kotisivujen tekijältä vaaditaan teknistä osaamista. Tällöin lopputulos voi kuitenkin olla hyvin geneerinen eikä se jää helposti käyttäjän mieleen. Tämän välttämiseksi valmista pohjaa täytyy muokata, mihin tietenkin kuluu lisää aikaa. Drag and drop -editorien avulla tämäkin on mahdollista ilman koodia, mutta usein hieman rajoitetusti.

Mitä yksityiskohtaisempaa lopputulosta tavoitellaan, sitä suuremmaksi tarve koodin kirjoittamiselle usein kasvaa. Visuaalisesti kauniita ja vaikuttavia sivuja voi kuitenkin luoda ilman yksityiskohtaista viimeistelyä, mikä joskus riittää täyttämään sivujen tavoitteet. Tässä kohtaa on kuitenkin tärkeää tietää, että pelkästään kauniit sivut harvoin tuovat lisää konversioita, mikä on kotisivujen tärkein tehtävä.

Konversiolla tarkoitetaan yleensä suoraa myyntiä tai jotakin myyntiin mahdollisesti johtavaa tapahtumaa (esim. yhteydenottoa tai uutiskirjeen tilausta). Jotta konversioita voisi syntyä, käyttäjien täytyy ensin löytää sivuille. Tapoja näkyvyyden lisäämiselle on useita. Sivujen omistaja voi esimerkiksi ostaa näkyvyyttä aloittamalla mainoskampanjan tai hän voi tuoda sivujaan esille sosiaalisessa mediassa.

Nämä ovat yleisiä ja hyödyllisiä toimintatapoja, joita monet yritykset käyttävät. Voi kuitenkin olla haastavaa kerätä somepostauksilleen suurta yleisöä, ja maksullisten mainoskampanjoiden aloittaminen saattaa olla iso kynnys erityisesti pienille yrityksille.

SEO:n avulla saat lisää näkyvyyttä

Onneksi nämä eivät kuitenkaan ole ainoita, eivätkä edes tärkeimpiä tapoja näkyvyyden lisäämiselle. Luonnollisin ja tehokkain tapa lisätä kotisivujensa näkyvyyttä on optimoida sivuston sisältö niin, että se sijoittuu mahdollisimman korkealle internetin hakukoneiden hakutuloksissa – saaden siis enemmän näkyvyyttä ja klikkejä kuin esimerkiksi kilpailijoiden sivut. Puhutaan hakukoneoptimoinnista eli SEO:sta (Search Engine Optimization).

Jotta SEO:ssa voisi onnistua, kotisivujen tekijän on ymmärrettävä mistä osa-alueista se koostuu ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Syvällinen SEO:on perehtyminen vie aikaa, kuten vievät myös ne konkreettiset toimenpiteet, joilla sivustoa optimoidaan. Tässä vaiheessa ollaan jo melko kaukana siitä muutamasta tunnista, josta alussa puhuttiin.

Mindmap SEO:n osa-alueista kotisivujen tekijälle
Kotisivujen tekijän tulisi ymmärtää, mistä osa-alueista SEO koostuu.

Kuten ulkoisesti tyylikkäät kotisivut, myös laadukas SEO on mahdollista saavuttaa ilman koodin kirjoittamista. Sisällönhallintajärjestelmät tarjoavat usein omia tai kolmansien osapuolten tekemiä aputyökaluja eli lisäosia SEO:n parantamiseksi. Näiden lisäosien käyttö on järkevää, mutta ne eivät oikeastaan tee työtä puolestasi, vaan lähinnä kertovat, minkälaisia toimenpiteitä tulisi tehdä. Jos kotisivujen tekijän ymmärrys SEO:sta ei ole riittävällä tasolla, lisäosat voivat pahimmassa tapauksessa johtaa harhaan, mikä taas voi ohjata tekemään jopa haitallisia ratkaisuja sivuston näkyvyydelle tai käyttäjäkokemukselle.

Nopeista sivuista tykkäävät sekä hakukoneet että käyttäjät 

Yksi tärkeä hakutulosten järjestykseen vaikuttava tekijä on sivuston nopeus. Drag and drop -editoreilla kotisivujen tekeminen on nopeaa, mutta sivujen latausajoista voi tulla turhan pitkiä, jos kotisivujen tekijä ei tiedä mitä tekee. Tämä voi johtua monistakin eri syistä, esimerkiksi tarpeettoman monista ja päällekkäisistä ”wrapper-elementeistä”, joiden tarkoitus on vain sisällyttää näkyvä elementti, esim. kuva, painike tai teksti.

Tällaisia näkymättömiä ”wrappereita” on huomaamattaan helppo lisätä sivuille. Ne voivat näyttää ratkaisuina rationaalisilta, mutta eivät sitä ole. Niiden liikakäyttöä voisi verrata vaikkapa pakkaamiseen, jossa jokainen tavara pannaan eri laukkuihin, ja laukut vielä erikseen isompien laukkujen sisään. Siis aika hölmöä.

Myös esimerkiksi kuvien tai videoiden liian suuret tiedostokoot ovat yksi yleisimmistä syistä hitaille sivuille. Erityisesti WordPressiä käytettäessä kotisivujen tekijän tulee myös tietää, mitkä lisäosat ovat parhaita suorituskyvyn optimointiin, ja miten nämä lisäosat määritetään. Tämä vaatii usein jonkin verran tutkimustyötä sekä testailua.

SEO:n lisäksi sivuston nopeus vaikuttaa olennaisesti myös käyttäjien kokemukseen sivuista. Liian hitaat latausajat voivat nimittäin karkottaa potentiaalisia asiakkaita heti alkumetreillä. On esimerkiksi tutkittu, että jokainen ylimääräinen sekunti latausajassa vähentää konversioiden määrää 7%. Tätä voi verrata vaikka ravintolaan, jossa pöytään ohjaus kestää niin kauan, että nälkäinen asiakas lähtee muualle.

Kotisivujen tekijän tulee ymmärtää konversio-optimoinnin arvo

Edes nopeat ja hakukoneoptimoidut sivut eivät kuitenkaan vielä takaa automaattista menestystä, jos tavoitteena on saada mahdollisimman paljon konversioita. Käyttäjää tulisi aina pyrkiä ohjaamaan sivustolla niin, että hän päätyy mahdollisimman suurella todennäköisyydellä suorittamaan jonkin halutun tapahtuman eli konversion. Tällöin puhutaan konversio-optimoinnista, eli CRO:sta (Conversion Rate Optimization).

Pähkinänkuoressa CRO tarkoittaa myynnin kannalta oleellisimpien asioiden (esimerkiksi ajanvarausten tai ostotapahtumien) korostamista oikeassa suhteessa muuhun sisältöön. Käyttäjälle tulee luoda loogisia ja helposti seurattavia polkuja, joiden päätepisteessä on jokin konversio. Jos käyttäjä eksyy, häiriintyy tai alkaa epäröidä matkalla, konversiota ei synny.

Sivustolla navigoimisen tulee siis olla huolellisesti suunniteltua ja toteutettua. Tämä tarkoittaa esimerkiksi selkeää menuvalikkoa ja toimivia linkkejä, jotka ohjaavat oleellisiin paikkoihin. Esimerkiksi parturikampaamon sivuilla heti ensimmäisessä näkymässä voisi olla painike ajanvaraukselle, josta aukeaa mahdollisimman kevyt ja vaivattomasti täytettävä ajanvarauslomake.

Koska kotisivuille ei ole olemassa mitään oikeaoppista tai yleispätevää rakennetta, viimeistään tässä vaiheessa alussa mainittuja valmiita sivupohjia voi joutua muokkaamaan radikaalistikin. Tällöin saatetaan olla tilanteessa, jossa olisi todennäköisesti ollut nopeampaa tehdä sivut alusta alkaen omalla tavalla.

Suunnittelusta ylläpitoon ja jatkokehitykseen

Jotta tämänkaltaisilta tilanteilta vältyttäisiin, suunnittelutyön on oltava huolellista. Toteutusvaiheessa on helppo jäädä pullonkauloihin jumiin, jos niitä ei ole ensin onnistuttu ennakoimaan. Tavoitteiden määrittäminen on ensisijaisen tärkeää, koska vain silloin työn vaatimustason (ulkoasun suunnittelu, SEO, CRO yms.) ymmärtäminen on mahdollista. Tämä taas auttaa sinua siinä tärkeässä päätöksessä, teetkö kotisivusi itse vai ulkoistatko projektin ammattilaiselle.

On hyvä pitää mielessä, että kotisivuja on lähes mahdotonta saada kerralla täydellisiksi. Esimerkiksi SEO ja CRO ovat asioita, joita kehitetään jatkuvasti esimerkiksi data-analytiikan pohjalta. On myös tärkeää tehdä tarvittavia päivityksiä säännöllisesti, jotta sivusto pysyy ajan tasalla ja turvassa. SEO:n kannalta on hyvä luoda silloin tällöin myös uutta sisältöä esimerkiksi blogitekstien muodossa, koska aktiiviset sivustot sijoittuvat paremmin hakukoneiden tuloksissa.

Kaiken kaikkiaan kokemattomalle kotisivujen tekijälle voi tulla vastaan monta sudenkuoppaa erityisesti silloin kun tavoitteet ovat korkeat. Usein nämä ongelmat voivat vielä olla näkymättömiä tai vaikeasti havaittavissa. Esimerkiksi visuaalisesti kauniit sivut voivat antaa huonoja tuloksia, kun taas rumat sivut voivat toimia myynnin kannalta paremmin. Suurten kävijämäärien sivut voivat myös jäädä myynnissä tuntemattomampien taakse, jos konversioprosentti on alhainen.

Kannattaa siis miettiä tarkkaan, mitä kotisivujen tekijältä vaaditaan, ja löytyykö sinulta tarvittavat resurssit viemään kotisivuprojekti onnistuneesti alusta loppuun.

Jaa